Saturday, December 8, 2018

!!ఏం తెలియలేదు!!

సమయం అలా గడుస్తూనే పోయింది..
ఎప్పుడు ఎలా గడిచిందో తెలియనేలేదు!
జీవితపు ఒడిదుడుకుల్లో ఎలా వచ్చిపోయింది
వయస్సు ఎలా కరిపోయిందో తెలియనేలేదు!

భుజాలపై ఎక్కి గెంతులువేసిన పిల్లలు..
ఎప్పుడు భుజాలు దాటి ఎదిగారో తెలియలేదు!
అద్దె ఇంటితో మొదలైన కాపురము
ఎప్పుడు సొంత ఇంటికి మారిందో తెలియలేదు!

సైకిల్ పై సాగించిన సరసాల సరదా సంసారం..
ఎప్పుడు కారులో కాపురం పెట్టిందో తెలియలేదు!
పిల్లలుగా బాధ్యతను ఎరిగి మసలిన మేము
ఎప్పుడు పిల్లలకి బాధ్యతయ్యామో తెలియనేలేదు!

ఉద్యోగం అంటూ ఊరూరా తిరిగి అలసి సొలసి..
ఎప్పుడు రిటైరయ్యే సమయం వచ్చిందో తెలియలేదు!
పిల్లల కోసం డబ్బు కూడబెట్టి ఆదా చెయ్యడంలో
ఎప్పుడు పిల్లలు దూరం అయ్యారో తెలియనేలేదు!
ఒకప్పుడు టైం దొరికితే కునుకు వేసేవాళ్ళం..
నిద్రని రాత్రులెప్పుడు దొంగిలించాయో తెలియలేదు!
నల్లని దట్టమైన జుట్టును చూసి మురిసిన మేం
తెల్లని పలుచబడ్డ మైదానం ఎప్పుడైందో తెలియలేదు!

కుటుంబమంతా కలిసి కిలకిలా నవ్వి తిరిగేవాళ్ళం..
విడివడి ఎప్పుడు ఇద్దరమే మిగిలామో తెలియలేదు!
ఇప్పుడు మాకోసమేదైనా చేసుకుందామని ఆలోచిస్తే
ఎప్పుడు శరీరం సహకరించడం మానిందో తెలియడంలేదు!

Wednesday, November 21, 2018

!!నిన్ను నీవు నమ్ముకో!!

నా జీవితంలోకి వచ్చి ఎవరి పాత్రలు వారు 
పరిపూర్ణంగానే పోషించి నిష్క్రమిస్తున్నారు..
నేను మాత్రం ఒంటరిగా పరిపూర్ణతకై ప్రయత్నించి 
గెలవక ఓడిన ప్రతీసారీ ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను! 
అదేం చిత్రమో కానీ అందరూ నిరుత్సాహ పడకు 
పడిలేచి మరింత ఉత్సాహంగా పరిగెత్తమంటున్నారు
ఇప్పటి వరకూ పరుగులెట్టి అలసిపోయిన నేను.. 
నాలుగడుగులే నడవలేక పోతుంటే ఏం పరిగెట్టను
గతించిన కాలం నాది కాదు ఈ కాలంతో నాకు పనిలేదు
ఎవరి పై ఆధారపడదామన్నా ఎవరి అత్యవసరాలు వారివి
అస్థిరత్వానికి అసలుసిసలైన ఆనవాళ్ళు వారి అవసరాలు!       
నన్ను నేను నమ్ముకుని ఓడిపోయినా బాధపడని మనసు 
వేరొకరిలో తనని తాను చూసి తృప్తి పడమని సలహా ఇస్తే
ఎందుకో ఏమో ఉక్రోషంతో చచ్చు సలహాలివ్వొదని అరవక..
ఏం చెయ్యాలో తెలియక వ్యధతో ఏడవలేక నవ్వుకుంటుంది!

Sunday, November 11, 2018

!!మంచిరోజు!!

తీరిక లేకుండా అప్పుడూ ఇప్పుడూ శ్రమిస్తున్నా 
అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తూ విసిగిపోతున్నా  
నావనుకున్న నా మంచిరోజులు ఎప్పుడు వచ్చేనో
ఇవి నా కవితాక్షరాలు కావు నా ఎదలోని వ్యధలు
భరించలేను అనుకున్నప్పుడంతా వ్రాసుకుంటున్నా!

కునుకు కరువైన కళ్ళలో కలలను నిదురపొమన్నా 
స్వప్నం సత్యం కాదని తెలిసి కూడా జోలపాడుతున్నా
నామనసు స్థిమితపడి తనువు ఎప్పుడు సేద తీరునో
కాలం గోరుల్లా పెరిగి నిరాశ గోరుచుట్టులా సలిపేస్తుంటే 
ఆశల నిమ్మకాయ తొడుగు గుచ్చి ఎన్నాళ్ళు ఉంచను!

బ్రతకడానికి ఏవో కొన్ని ఆశలు అవసరమని శ్రమిస్తూ 
నన్ను నేను నరుక్కుని ఎవరికి ఏ భాగమని పంచను!

Saturday, October 20, 2018

!!కాలం కసి!!


సర్దుకుంటూ గడిపిన సమయాన్ని సముదాయించి
సంధ్యాకాలం బడలిక వీడి సేదతీరాలి అనుకుంటాను
అంతలోనే అకస్మాత్తుగా ఎగసిపడే జ్ఞాపకాల సవ్వడులు
గుండెని ప్రతిధ్వనింప చేస్తూ పాతమాటల హోరులు..
కాలం మారిందంటూ వాస్తవాన్ని గుర్తుచేస్తుంటాయి! 

మనసు మాత్రం ఆ అనుభుతుల స్మరణలో బ్రతకమని
అబద్ధాన్ని నిజం చేయాలనే తాపత్రంతో తప్పు చేస్తూ
భవిష్యత్తుని భీమాగా చూపించి ఆశలు రేపుతుంటే
మనసుని విరిచి వేరుచేసే పరిస్థితులను కల్పించి..
కదిలే కాలం మాత్రం కనబడకనే కసితీర్చుకుంటుంది!

Thursday, October 18, 2018

!!ప్రతీ స్త్రీ ఒక శక్తి!!

Reincarnations of Goddess Shakti:
Shailputri
Brahmcharñi
Chandraghanta
Kushmanda
Skandamata
Katyayani
Kalratri
Mahagauri
Siddhidatri
May these nine manifestations of Shakti known as 
'Nava-Durga' bless you at all times!
May you experience blissful worshipping on Navratri!
WISHING YOU ALL HAPPY DUSSEHRA