Sunday, January 14, 2018

!!పండుగ శుభాకాంక్షలు!!

అందరికీ భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు  
భోగిమంటల్లో పీడలన్నీ మాయం 
సంక్రాంతి తీసుకురావాలి సంతోషం
కనుమ తీర్చాలి అందరి అభీష్టం   
మనదేశం కావాలి శాంతి నిలయం!

Thursday, January 11, 2018

!!ఎవరికి వారు!!


ప్రతీ సాగరానికి రెండు తీరాలు ఉన్నట్లుగా..
ప్రతీ మనిషికీ రెండు నాలుకలు ఉంటాయేమో
లోన ఒకటనుకుని పైకి ఒకటి మాట్లాడతారు!

మనసుకి నచ్చినవారు మనతో లేకపోతేనేం..
జ్ఞాపకాల్లో మనతో కలసి మెదులు తుంటారు!

జీవితాంతం ఎవరోకరు తోడుండాలని ఆశించకు..
ఎవరైన ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడే తలుచుకుంటారు!

Sunday, January 7, 2018

!!మార్పు!!

నేను హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతాను.. నా గురించి చర్చించుకుంటున్నారంటే చెడుగా నాపై చెప్పుకుంటే మాత్రం ఏం నన్ను తలచుకుంటున్నారని అనుకుంటాను! ఎవరన్నారు "నేచర్" మరియు "సిగ్నేచర్" ఎప్పుడూ మారవు మరియూ మార్చలేమని!? చేతివేళ్ళకి గాయమైతే సిగ్నేచర్ మారుతుంది మనసుకి గాయమైతే మనిషి నేచర్ మారుతుంది.

Monday, December 25, 2017

!!అది నేరమా!!

జీవించడంలో కొద్దిగా అలసట చెందాను
అందుకే దూరంగా వెళ్ళడానికి ఆలోచిస్తున్నా
అంతేకాని నడక మానేయలేదు సుమా!

తరచూ సంబంధాలు దూరాన్ని పెంచాయి
అలాగని అనుబంధాలు వదులుకోలేదు సుమా!

లౌక్యం తెలీక అప్పుడప్పుడు ఒంటరినయ్యాను
అదే అవకాశమంటూ ఆత్మవిశ్వాన్ని కోల్పోయి 
అదును చూసి నా వ్యక్తిత్వాన్ని వీడలేదు సుమా!

నా అనుకున్న వారందరినీ మనసున తలచి
వీలైనంత మంచిచేసి మన్నన పొందక పోయినా
అలా సహాయపడి చేసిందెవరికీ చెప్పను సుమా! 

Wednesday, December 20, 2017

!!విలువ!!

చేసిన పాపం చెప్పుకుంటే సగం తీరునేమో కానీ చేసిన పనిని గొప్పగా చెప్పుకోవడం, గర్వానికి పోయి ఎదుటివారిని కించపరిస్తే చేసిన పనితోపాటు మన విలువా తరిగిపోతుంది..చదివి ఆలోచించండి!


◆ "నేను అన్నిటికన్నా శుభప్రదం. మంగళానికి నేనే చిహ్నం. మిగతా ఆకులన్నీ అమంగళం" అంది మామిడాకు అప్పట్నుంచీ మామిడాకులు తలకిందులుగా వేలాడుతున్నాయి.

◆ "నేను సువాసనలకు, పరిమళాలకూ మారుపేరు. మీకు వాసనలేదు. మీరెందుకూ పనికిరారు" అంది కరివేపాకు. కరివేపాకులు కూరలో తప్పనిసరి కానీ వంట పూర్తయ్యాక పక్కన తీసి పారేస్తారు. అప్పట్నుంచీ అవి కూరలో కరివేపాకులయ్యాయి.

◆ "అన్నం తినేందుకు నేనే పనికొస్తాను. మీరంతా వేస్టు" అంటూ నీలిగింది అరిటాకు. అప్పట్నుంచీ అరటాకు అన్నం తినేశాక చెత్తకుండీలోకి చేరింది. చెత్తకుండీలో దుర్భరమైన కంపు మధ్య బతకాల్సి వచ్చింది.

◆ "అసలు గొప్పంతా నాదే. అన్నం తిన్నాక ముఖశుద్ధికోసం అంతా నన్నే తింటారు" అని హొయలు పోయింది తమలపాకు. అప్పట్నుంచీ మొత్తం నమిలేశాక మనిషి దాన్ని బయటకు ఉమ్మేయబడుతున్నది.

◆ తులసి ఆకు అన్ని ఔషదగుణాలు ఉండికూడా అణగి తన గొప్ప చెప్పుకోలేదు. అందుకే దాన్ని పూజిస్తారు. తులసమ్మ అని పిలుస్తారు.