Sunday, November 11, 2018

!!మంచిరోజు!!

తీరిక లేకుండా అప్పుడూ ఇప్పుడూ శ్రమిస్తున్నా 
అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తూ విసిగిపోతున్నా  
నావనుకున్న నా మంచిరోజులు ఎప్పుడు వచ్చేనో
ఇవి నా కవితాక్షరాలు కావు నా ఎదలోని వ్యధలు
భరించలేను అనుకున్నప్పుడంతా వ్రాసుకుంటున్నా!

కునుకు కరువైన కళ్ళలో కలలను నిదురపొమన్నా 
స్వప్నం సత్యం కాదని తెలిసి కూడా జోలపాడుతున్నా
నామనసు స్థిమితపడి తనువు ఎప్పుడు సేద తీరునో
కాలం గోరుల్లా పెరిగి నిరాశ గోరుచుట్టులా సలిపేస్తుంటే 
ఆశల నిమ్మకాయ తొడుగు గుచ్చి ఎన్నాళ్ళు ఉంచను!

బ్రతకడానికి ఏవో కొన్ని ఆశలు అవసరమని శ్రమిస్తూ 
నన్ను నేను నరుక్కుని ఎవరికి ఏ భాగమని పంచను!

Saturday, October 20, 2018

!!కాలం కసి!!


సర్దుకుంటూ గడిపిన సమయాన్ని సముదాయించి
సంధ్యాకాలం బడలిక వీడి సేదతీరాలి అనుకుంటాను
అంతలోనే అకస్మాత్తుగా ఎగసిపడే జ్ఞాపకాల సవ్వడులు
గుండెని ప్రతిధ్వనింప చేస్తూ పాతమాటల హోరులు..
కాలం మారిందంటూ వాస్తవాన్ని గుర్తుచేస్తుంటాయి! 

మనసు మాత్రం ఆ అనుభుతుల స్మరణలో బ్రతకమని
అబద్ధాన్ని నిజం చేయాలనే తాపత్రంతో తప్పు చేస్తూ
భవిష్యత్తుని భీమాగా చూపించి ఆశలు రేపుతుంటే
మనసుని విరిచి వేరుచేసే పరిస్థితులను కల్పించి..
కదిలే కాలం మాత్రం కనబడకనే కసితీర్చుకుంటుంది!

Thursday, October 18, 2018

!!ప్రతీ స్త్రీ ఒక శక్తి!!

Reincarnations of Goddess Shakti:
Shailputri
Brahmcharñi
Chandraghanta
Kushmanda
Skandamata
Katyayani
Kalratri
Mahagauri
Siddhidatri
May these nine manifestations of Shakti known as 
'Nava-Durga' bless you at all times!
May you experience blissful worshipping on Navratri!
WISHING YOU ALL HAPPY DUSSEHRA

Thursday, October 11, 2018

!!తాపత్రయం!!

నా ఈ అలంకారాలన్నీ ఒలిచివేసి లోకానికి..
నన్నునేనుగా కనిపించాలనుకున్నదే తడవు  
ఈదురుగాలిలో ఊకలా ఊహలన్నీ ఊగుతూ 
అవకాశాలు తారలై ఆకాశాన్ని తాకుతుంటే  
అనంతంలో బిందువైన నేను కడలిని చేరలేక 
కూపస్త మంఢూఖమై శిధిలమైపోతున్నాను!!

నన్ను ఆహా ఓహో అని పొగిడిన జనమే..
నా ఈ పతనాన్ని సంతోషంగా స్వాగతిస్తూ
పలుకరించడానికి వచ్చామని పరిహసిస్తుంటే
లోన గూడుకట్టుకున్న ప్రేమ మబ్బులా మారి
కుండపోతలా కన్నీరు కార్చి ఇక కురవలేక      
దిక్కులే నాకు దిక్కై తోచ సాగిపోతున్నాను!!

నాతోపాటు నా మరణం పుట్టిందని తెలియక.. 
ఇంకా ఏదో తాపత్రయంతో బ్రతుకుతున్నాను!! 

Thursday, July 26, 2018

!!జీవిత రణం!!

జీవన పయనంలో అనునిత్యం సంగ్రామమేనేమో 
తీరని కోర్కెలు కోరలు తెరచి బుసకొడుతున్నట్లు 
ఓపిక నశించి  రౌద్రం తాండవిస్తూ రణానికి సిద్ధం...

మాటా మాటా కలగలిసి కూడా క్షతగాత్రమైపోతూ
వయసేమో రెక్కలు తెగిన పక్షిలా అరుస్తున్నట్లు 
ఆత్మగౌరవపు గోడకతుక్కున్న సాంప్రదాయవ్యర్థం...

ఆవేదన ఆరాటంతో కరిగిపోతున్న ఆశయాల ఆకృతితో
ఆత్మాభిమానం అంచనాకందని భీభత్సం సృష్టిస్తూ
ముక్కలై రాలిపడిపోతున్న గతస్మృతుల యుద్ధం...

ముక్తాయింపులు మాట్లాడుకుంటున్న అనుబంధాల్లో
మనసుల మధ్య మమకార కారుణ్యం కరువైపోయినట్లు 
సివంగిలా పైకి నవ్వుతూ లోన దహిస్తున్న నా రూపం!!