Wednesday, December 25, 2013

!!తరాంతరాలు!!

వేరుదారుల్లో ఇద్దరిదొకటే గమ్యం...

నావేమో అనుభవసారాలు

నీవేమో నిండైన ఆలోచనలు

నావేమో గతించిన జ్ఞాపకాలు

నీవేమో చిగురిస్తున్న ఆశలు

నేను వేస్తున్నది పునాదిరాళ్ళు

నీవు వింటున్నవి మది అలజళ్ళు

నాదేమో నిలకడ నిశ్చల నిర్ణయం

నీదేమో వయసు నేర్పిన నిర్భయం

నాదైన అమ్మ ప్రేమలో "నిస్వార్థం"

నీదైన నిండు ప్రేమలో "నీ స్వార్థం"

ఇదేనేమో తరాంతరాల పరమార్థం!

Saturday, December 21, 2013

!!ముసుగు!!

మనసుకేసిన ముసుగు తీసి మాట్లాడు
మమతలు అద్ది మనసువిప్పి మాట్లాడు

మాటలతో మభ్యపెట్టి మతలబు అడగకు
మనవారైతే మొహమాటానికి తావీయకు

మనసుకో స్నేహ ముసుగేసి చర్చించకు
కోరికకు కొత్తరంగులద్ది ప్రేమని మురవకు

ముసుగులో గుద్దులాటని గెలుపనుకోకు
మరోముసుగుతో ముంచి మంచనుకోకు

మనసు ముఖంపై ముసుగు తీసి చూడు
మంచిబాటలో మరోమెట్టు ఎదిగావుచూడు

Monday, December 16, 2013

!!నా అస్తిత్వాక్షరాలు!!

వ్రాయాలనుకుంటాను అందమైన రీతిలో
భావాలకి భాష, అక్షరాలు నేర్పాలని కాదు
ఆత్మతృప్తినిచ్చే అక్షరాలకి రూపమివ్వాలని

వ్రాయాలనుకుంటాను అద్భుతమైన శైలిలో
భాషపై అత్యంత పటుత్వము ఉన్నదని కాదు
భావవ్యక్తీకరణపై అక్షరాలకి వల్లమాలిన ప్రేమని

వ్రాయాలనుకుంటాను ఆలోచనలన్నీ కవితలో
భావుకతలకి కల్పనలు అద్దే కవయిత్రినని కాదు
పక్వపరిణితి చెందేలా మనసుకి పదును పెట్టాలని

వ్రాయాలనుకుంటాను ఆవేదనవంపి అక్షరమూసలో
భాంధవ్య బంధాలు భాధ్యతలు భాధించాయని కాదు
మదిని, మెదడుని ఒకేతాటిపై నడిపించేలా చేయాలని

వ్రాయాలనుకుంటాను అమూల్యాక్షరాలని పదమాలలో
భవసాగరంలో ఎదురీది గెలుపొందాలన్న స్వార్థం కాదు
నా అస్తిత్వానికి పునాదిగా అక్షరాలని అమర్చుకోవాలని

Saturday, November 23, 2013

!!మారాలి!!

అంచనాలు తారుమారైనా చెదరనన్నా

ఆశలసౌధాలే కూలినా మిన్నకున్నా

కలలుకన్నీరైనా కొత్తకలలేకంటున్నా

భాధలను రాగయుక్తంగా వింటున్నా

వ్యధలు వలసపిట్టలని నమ్మేస్తున్నా

మనసులోన మంటలెగసి పడ్తున్నా

మంచు నవ్వు ముఖాన్నద్దుకున్నా

రేయింబగలు ఎడారిలో నడుస్తున్నా

కాలం తెచ్చే తేమ కోసం చూస్తున్నా

లోకం కాదు నేను మారాలనుకున్నా

Friday, November 15, 2013

!!పో పో!!

నా ఒంటరి ఉనికికి నీ అవసరం లేదు
నా విన్నపాన్ని విని దూరంగా వెళ్ళిపో

నా ప్రేమగాంచని నీవు ఇంకా ఎదగలేదు
నా నీడని కూడా తాకకుండా నన్నొదిలిపో

నా మనసు మంటలకి ఆజ్యంతో పనిలేదు
నాది అనుకుని నాదికాని ప్రతిక్షణం పారిపో

నా నమ్మకాన్ని వమ్ముచేసిన నిజం నాకొద్దు
నా అంతరంగంతో ఆడుకున్న విధీ దూరమైపో

నా మృత్యువుని ఏ బంధం అడ్డుపడి ఆపలేదు
నా ఆత్మా నీవు నాకందనంత ఎత్తుకి ఎదిగిపో!!

Friday, November 8, 2013

!!ముసలమ్మ!!

ఒక రంగువెలసి విరిగినగోడ
అదే అడ్డుగా గడిచిన బాల్యం


ఒక ఎండిన పొగడపూల చెట్టు
ఆ నీడలో ఎగిరిగెంతులేసిన గుర్తు


ఒక వడిలి రెక్కలు రాల్చిన పుష్పం
ఆ సువాసనాత్తరులే ఈ గుర్తింపులు


ఒక కాలు విరిగి కుంటుతున్న గుర్రం
అది నేర్పిందే జీవిత రేసులోని పరుగు


ఒక్కసారిగా కాక ఆగాగి వస్తున్న దగ్గు
ఆ దగ్గే వినిపించింది ఎన్నో జోలపాటలు


ఒకలయై వణుకుతున్న అలసిన శరీరం
ఆమే నేర్పింది అడుగులో అడుగేయడం


ఒకప్పుడు ఆమె దిద్దినవేకదా ఈ రూపులు
మరెందుకని ఆమెపైన ఇప్పుడింత నిర్లక్ష్యం

Wednesday, October 30, 2013

!!చెప్పనా!!

ఎప్పుడూ నిరాశా నిర్వేదమేనా అంటే ఏం చెప్పను..
అనందాన్వేషణలో దొరికిన నిధులు ఇవ్వని చెప్పనా!

ఎప్పుడూ ఆలోచించడంలో ఆంతర్యమేమని చెప్పను..
ఆశయాన్ని ఆలోచనల్లో ఆస్వాధిస్తున్నానని చెప్పనా!

ఎప్పుడూ అనుకున్నవన్నీ జరగవు అంటే ఏంచెప్పను..
ఆశాకిరణాలే జీవితాన్ని ముక్కలు చేశాయని చెప్పనా!

ఎన్నటికీ నెరవేరని కోరికలతో కడవరకూ ఎలా సాగను..
అందుకే నా ఉనికిని నేనే అంతం చేస్తున్నానని చెప్పనా!

అంతమైతే ఆశయావేదన తీరునా అంటే ఏమని చెప్పను..
అలా అంతమై మరో ఆశయానికి ఊపిరౌతానని చెప్పనా!!

Monday, October 28, 2013

!!నిరీక్షణ!!

వస్తావన్న ఆశతో పర్ణశాలలో పచ్చిక పరిచా
నిరీక్షణా క్షణాలెన్నో బరువెక్కాయి నీవురాక

గతస్మృతులే నవ్వుగా చెక్కిళ్ళపై శింగారించా
వేదనపుఛాయ చారికలు నీకు కనబడనీయక

ఆశపడ్డ మనసునే మఖ్మల్ దుప్పటిగా వేసా
రెక్కలు కట్టుకుని వస్తావని కలని కరగనీయక

ఆలస్యంతో నమ్మకాన్నే విరిచేసావు వృధాగా
అల్లుకున్నబంధం ఎదురుచూసింది ఆశచావక

ప్రేమపాశమేదో ఊగుతుందింకా నట్టేట్లో నావలా
నాజూకు గాలమేస్తే ఒడ్డుచేరునా నావ మునగక

ఎదురుచూపులన్నీ దాడిచేసాయి శత్రుసైన్యంగా
అద్దమే భయపడింది ఏడ్చిన మోము చూడలేక

మరణం ఎంతో చేరువౌతుంది కాలంతో పాటుగా
చావంటే భయంకాదు నీవు ఉండలేవు నేనులేక

Wednesday, October 23, 2013

!!అవిటి ఆకలి!!

అమాయకమైన ముఖం
ఆర్తిగా చూస్తున్న చూపులు
కడుపులో రగులుతున్న ఆకలి
ఎండకు మాడతానన్న భయంలేదు
చలివణుకుడును సైతం లెక్కచేయడు
చిరిగిన దుస్తులు, చీమిడికార్చే ముక్కు
మోకాలికైన గాయం నుండి స్రవిస్తున్న రక్తం
అయినా వాడిలో లెక్కచేయని మొండి నిర్లక్ష్యం
ఆకలిని ఎదిరించి పారిపోవాలి అన్నదే వాడి లక్ష్యం
అంతలో....ఆకర్షిందా పిల్లవాడ్ని ఆకలిగొన్న అవిటితనం
ఎదురుగా మరో పిల్లవాడు రొట్టెముక్కలు కూర్చుని తినడం!!

Saturday, October 19, 2013

!!ఇలా ఎలా?!!


పరిమళాలన్ని కూర్చి అత్తర్లుగ అందించేసాక..
ఇప్పుడు వాసనలేని కాగితపు పువ్వంటే ఎలా?

కన్నకలలు కానేరవంటూ కనులు వెలివేసాక..
వేరొకరి కలలు తీర్చే మార్గం చూపమంటే ఎలా?

పోషించిన ప్రేమపాశాన్ని పోల్చి పరిహసించాక..
పశ్చాతాప పడక పాషాణంగా మారమంటే ఎలా?

నమ్మకపు వంతెనే నాణ్యత లేక కూలిపోయాక..
ఆశచంపి జీవంలేని కోరికలు కోరుకోమంటే ఎలా?

వెలుగుని పంచి చమురులేని దీపమై మిగిలాక..
మిణుకువలె మెరిసే దీపాన్ని వెలగమంటే ఎలా?

ఉదరము నుండి ఊపిరిని వేరవమని శాసించాక..
గడిచిన కాలాన్ని తిరిగి రమ్మని జీవించడం ఎలా?

Tuesday, October 15, 2013

!!ఏదో ఆశ!!

మూసిన తలుపు తెరుచుకుని మార్గమేదో కనపడింది
ఆలోచనలు తెగి బంధం జైలు నుండి విడుదలయ్యింది

నిరాశ నుండి భావోధ్వేగాల ఆశాకిరణం  ఉదయించింది
చీకట్లో నా శరీరం నుండి నా నీడే వేరై విడివడి పోయింది

ఆనందం నవ్వుతూ కష్టాల్లో తనని కౌగిలించుకోమంది
ఆత్మస్థైర్యమే నన్ను వీడక నాకు తెలియని బంధమైంది

గతించిన దానికి ఫలితమంటూ మది దాహార్తిని కోరింది
కంటికి ఎదురుగా మరో కోణమేదో నీటిపాయగా పారింది

దుమ్ము పొరలను దులిపి తుడిచిన అద్దం నిగారించింది
సమయమే పరిమళం అందించి గమ్యం చూపబోతుంది!

Thursday, October 10, 2013

!!సర్దుకుపోవడమేల?!!

సంతోషం అంటే మనకి నచ్చింది చేయడం!!!
వేరొకరికి నచ్చినట్లంటే మనసు చంపుకోవడం
ఇంకొకరి సంతోషాన్నిచూసి మనం తృప్తి పడ్డం
చేతకానితనంతో ఏం చేయలేక సర్దుకుపోవడం
ఇది కప్పిపుచ్చి మాట్లాడ్డమే సూక్తులు చెప్పడం
జవాబీయలేని ప్రశ్నలని వితండ వాదన అనడం
మరీ విసిగిస్తే మొండితనమని మాట్లాడకపోవడం
అనుకున్నవి ఎంత ప్రయత్నించినా జరగకపోతే....
అన్నింటికీ సర్దుకుని సాగిపొమ్మని సలహా ఇవ్వడం
ఎంతవరకు సమంజసం? ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే....
సరైనదైతే ఎందుకు సాధించేవరకు పోరాడమనడం?

Saturday, October 5, 2013

!!ఓ...నా మనసా!!

ఓ.......నా చంచల మనసా చలించకే
అపరిమిత ఆలోచనలతో జ్వలించకే
అన్నీ నీకే కావాలని హైరానా పడకే
ఆశించి అవమానంతో అల్లరికామాకే!

ఓ........నా మనసా నన్ను నిర్దేశించవే
ఎగసే కోర్కెలకి కళ్ళెంవేసి బంధించవే
నిన్ను నమ్మిన నన్ను నీవెదిరించవే
వినని నీతో నీవే పోరాడి గెలుపొందవే!

ఓ.......నా మనసా నాకే రెక్కలు ఉంటే
ఆకాశంలో నీతో పక్షిలా ఎగురుతుంటే
కష్టాలన్నీ కడలిలో కొట్టుకు పోతుంటే
హద్దులేని ఆనందమంతా మనవెంటే!

ఓ.......వెర్రి మనసా ఇదిమాత్రం చిత్రమే
తలచినది జరిగితే అది బహువిచిత్రమే
జరిగేది ఏమైనా మంచి అనుకోవడమే
మనం తెలుసుకోవలసిన జీవనసారమే!

Monday, September 16, 2013

Thursday, September 12, 2013

!!ఎదగమాకు!!

ఓ! చిట్టితల్లీ త్వరగా ఎదగమాకు
నిన్ను రోజూ లాలించి పాలిస్తాను
పసిదానివైతే పొత్తిళ్ళలో దాస్తాను
బుజ్జగించిమరీ బువ్వతినిపిస్తాను
నీవడక్కుండా అన్నీ అందిస్తాను
కాని పెరిగిపెద్దై అందకుండాపోకు!

ఓ! కన్నా నీవో అమాయకురాలివి
విరిసీవిరియని ముద్దమందారానివి
నవ్వినవారిని నావారనుకునేదానివి
మోములో మదిని చదవలేనిదానివి
ఈ లోకం కుతంత్ర మాయాజాలవలకి
చిక్కక జారిపోవాలంటే ఎదిగిపోమాకు!

ఓ! బంగారుకొండా తళుకులతో మెరవకు
విద్యతో నీవే చెక్కుకో జ్ఞానపు నగిషీలను
త్రుంచేయి ఊగిసలాడే ఊహల మేడలను
నిబ్బరంతో నిర్మించు నిశ్చల గృహమును
ఎంతెదిగినా నాకు పసిదానివేనని మరువకు
ఎదగొద్దన్నానని ఎత్తుకెదిగి నీవు అలగమాకు!

Wednesday, September 4, 2013

!!భయం!!

కొందరు పగటి వెలుగులో తమనితాము చూసి భయపడితే
మరికొందరు చీకటిలో తమ నీడచూసి తామే భయపడతారు
నా ప్రత్యేకతని నిరూపించుకునే నెపముతో నిబ్బరంగా నిలచి
ప్రేమాభ్యర్ధనకి నేనే కరిగి తప్పు చేస్తానని భయపడుతున్నాను!

కొందరికి కలలు కంటూ హాయిగా బ్రతికేయడం అలవాటైతే
మరికొందరికి మత్తులో సర్వం మరచి జీవించడం అలవాటు
నాకునేనై అలవరుచుకోలేని అలవాట్లతో అతిగా కలవరపడి
శుభం పలకాలన్నా శృతితప్పి వణికే పెదవులతో భీతిల్లాను!

కొందరికి తలచినదే తడువు శ్రమపడకనే కోరినవి దక్కితే
మరికొందరికి శ్రమించినా ప్రతిఫలం దక్కదని తెలిసికూడా
నా అనుభవపు దొంతరలోదాగిన చిరుచేదు నిజాల నీడలో
వీడనిబంధాన్ని భూతద్దంలో విడిగాచూసి భూతమంటున్నాను!

Sunday, September 1, 2013

!!తెలిసింది!!

అలనాడు అంటే విన్నాను
రాతిలోన దేవుడు ఉన్నాడని
నేడు కనులారా చూస్తున్నా
మనుషులే రాళ్ళై పోవడాన్ని!

తెలిసి గుడిలోకి ఏం వెళ్ళను
జనమే రాళ్ళుగా మారిపోతుంటే
మ్రొక్కుబడులు ఎన్నని తీర్చను
ఆశలెన్నో అంతులేని పుట్టలైనాక!
మంచే మన ఆభరణం అనుకుంటే
తెలిసె మిద్దెమేడలే కొలమానమని
అనురాగంగా అంతా నావారనుకుంటే
బంధాలు అవసరావకాశ తులాభారాలని
బంధుత్వాలు స్వార్ధపు సాలెగూళ్ళని తెలిసె!

Wednesday, August 28, 2013

!!తప్పుచేస్తున్నా!!

సదా తప్పు చేస్తూనే ఉన్నాను....
ఆ తప్పుని జీవితాంతం భరిస్తాను!


నా ఒడిని కష్టాలముళ్ళతో నింపి
నీ మార్గంలో పూలెన్నో పరిచాను!


స్నేహమో శత్రుత్వమో ఏదేమైనా
నిస్వార్ధంగానే నీతో చేయికలిపాను!


మావిచిగురిని రుచి చూడాలనెంచి
కుహూ....అని కోయిలని పిలిచాను!


కన్నీటిధార చెంపన ఆరకపోయినా
పరిహారంగా నా నవ్వుని చెల్లించాను!


మదికంటిన మసిని కన్నీటితో కడగక
మోముపైన ధూళిని శుభ్రం చేసాను!

Friday, August 23, 2013

!!నా నీవు!!

పారే సెలయేరులా
సూర్యుడి తొలికిరణంలా
జీవితాశయ సారానివి నీవు!

విరిసిన వెన్నెలలా
మృగనయనాల భీతిలా
జీవితాలంకరణ పిపాసివి నీవు!

నిర్మానుష్యపు తోడులా
ఎడారిలో ఒయాసిస్సులా
జీవితాన్న అమృతానివి నీవు!

పెదవిపై చిరునవ్వులా
అలసినమోముపై చినుకులా
జీవితానుగ్రహ బహుమతి నీవు!

నీవరోకాదు...నన్నిలా
అనుక్షణం వెంటాడే నీడలా
నాలోదాగిన ఆత్మస్థైర్యానివి నీవు!

Sunday, August 18, 2013

క్రొత్తనీరుకి ఆహ్వానం

ఎన్నో ఆశల్ని అదృశ్యంగా మూటకట్టుకుని
ఏదో సాధించేయాలన్న తపనతో సాగుతూ
ఆర్పేసాను అడ్డొచ్చిన మండేమాధ్యమాలని
ఆశల తనువు తగలబడినా ఆశతో నడుస్తూ
గుడ్డిగా నమ్మాను ఫలించని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని
మనసుమమతల మధ్యయుధ్ధంలో నేనోడుతూ
మోముపై శింగారించాను బూటకపు విజయాన్ని
తనువు అనుక్షణం మనసు ప్రతిక్షణం నలుగుతూ
జ్ఞాపకాలనీడలో వెతుకుతున్నా మరణించని ఆశని
మండే వెలుగుని చూడలేక చీకటే నయమనిపిస్తూ
మరణాన్ని కౌగలించుకోవాలని మరలకాదు తప్పని
నిత్యం నేను మండుతూ మనసుని మభ్యపెడుతూ
నన్నునే ఓదార్చుకుంటూ ఆహ్వానిస్తున్నా క్రొత్తనీరుని!

Thursday, August 15, 2013

జైహింద్...

చాలింక పాలద్రోలు నీ స్వార్ధచింతన
కాసింత పెంచు నీలో దేశభక్తి భావన
దేశం నీకేమిచ్చిందని వేయకు ప్రశ్న
నీవిచ్చిందేమిటో ఆలోచించు ఇకనైనా
ఏంచేయని నీకెందుకనవసర ఆక్రంధన
కనులు తెరచిచూడు ఆపి నీ ప్రేలాపన!!


అవినీతి అగ్నిగుండంలో కాలే కోరికల్నిలేపు
మత్తుబానిస మనిషయ్యే మార్గాన్ని చూపు
సంస్థలుమారినా సంఘర్షణతో నిరాశ చెందకు
మార్గన్ని మార్చిన నీవు గమ్యాన్ని మార్చకు
దేశపురూపాన్ని నీవు మార్చి వేలెత్తిచూపకు
దేశమే మనం అయ్యేలా చాకచక్యాన్నిచూపు
నిర్ధిష్టనీటిచుక్కలతో మారిన తూఫాన్నిచూపు


మంచి కొరకై చెడును ఎదిరించి చూడు
నీలోని నమ్మకపు ఖజాన తెరచిచూడు
సిరధమనుల రక్తాన్ని వేడెక్కించిచూడు
కలతలెరుగని దేశాన్ని కళ్ళెదుటచూడు
సాధనకై పట్టుదలతో ప్రయత్నించిచూడు
ఆకాశమే తలవంచి సలాం కొట్టేనుచూడు!!

Monday, August 12, 2013

!!సర్దుబాటు!!

ఒంటరి బాటసారిపై ఇంత వలపెందుకు
అతకని తాడుని కతికేలా ముళ్ళెందుకు
దక్కదని తెలిసాక తగని మక్కువెందుకు
కలసిరాని కాలంలో కలిసి కలవరమెందుకు

ఒకరంటే పడిచస్తాను అనడమే ప్రేమకాదు
వెర్రిగా వెంటపడి వేధించడం వివేకమేంకాదు
ప్రేమని పొందడమే ప్రేమకి పర్యవసానంకాదు
దక్కనివాటిపై వ్యామోహమది విరహమేకాదు

ఆశలున్నా అందరికీ నెరవేరేది మాత్రం కొందరికి
ఎగసినకెరటాల్లో కొన్నిమాత్రమే చేరతాయి ఒడ్డుకి
మనసుపడే తపన ఏం తెలుసు కలలుకనే కళ్ళకి
సర్దుకోక తప్పదు మనకీ మరోసారి మనమనసుకి

Monday, August 5, 2013

శోధన

అద్దంలోని మోములో అందాన్ని వెతికాను
అర్థంకాని కవిత వ్రాసి సారాంశం అడిగాను
చేతిగీతల్లో నుదుటిరాతను మార్చబోయాను
నా ఊహాసౌధాలని నా నీడలోనే శోధించాను
ఓటమిపై గెలుపుకై పట్టుదారం పట్టుకెగిరాను!

అనుభవసారంలో జీవితాన్ని చూస్తున్నాను
భావోద్రేకపు ఆటుపోట్లను తప్పక జయిస్తాను
పడిలేచి నిలకడగా నిజాన్ని తెలుసుకుంటాను
ప్రతిరోజు ఉదయపు ఆశాకిరణాన్ని పిలుస్తాను
నిదురించిన ధ్యేయాన్ని నిదురలేపుతుంటాను!

అనవసర జ్వాలగా కాక దీపమై వెలుగుతాను
ఆశయసాధకై అనువైన అస్త్రాన్ని అన్వేషిస్తాను
నిరాశనైనా మృత్యువుని మాత్రం ఆశ్రయించను
లోకం గేలిచేసినా ఆశచావక ప్రయత్నిస్తుంటాను
నన్ను నే నమ్ముకుని ముందుకు సాగిపోతాను!

Wednesday, July 31, 2013

ఏం సాధించేవు!

గోల చేసి గోడలు కట్టి ఏం సాధిస్తావు
వారధివేస్తే వందమందికి దారిచూపేవు

మనసు విరిచి మంచి మనుగడంటావు
కనులుమూసి పగటినేం రేయిగ
మార్చేవు

మేల్కొనిసాగక సోమరివై ఎందుకున్నావు
మాటలకన్న చేతలతో ఏదైనా సాధించేవు

చేతకాక చెప్పే సారంగ నీతులేం వింటావు
వంక లేక డొంకట్టుకుని వ్రేలాడుతున్నావు

పట్టుదలుంటే ఆశయానికి ఏవీ అడ్డురావు
అనుభవాల కళ్ళకి ఆదర్శాలు అచ్చిరావు

Saturday, July 27, 2013

రోగి

మనిషి రోగానికి మందేయగలను
మానసిక రోగానికి మందేమివ్వను
పుండు పడితే చికిత్స చేయగలను
పుచ్చుపడ్డ ఆలోచనలను ఏమనను
మతితప్పినవాడు మానసికరోగి అగును
మదమెక్కినవాడు మట్టికొట్టుకు పోవును

Tuesday, July 23, 2013

బాలేదు

ఒడ్డుచేరి తెడ్డును మరువడం నచ్చలేదు
కాగితపు నావ నీట మునగడం బాలేదు
వర్షంలో ఆటలాడి తుమ్మడం గుర్తులేదు
అప్పటి తడి ఇప్పుడు చెడనడం బాలేదు

తనకై భావోధ్వేగాలని చంపడం నచ్చలేదు
స్వార్థై మనిషి మనిషిపై గెలవడం బాలేదు
మనిషి మృగంగా మారడంలో అర్థమేలేదు
జీవించాలని ఇతరుల్ని భాధించడం బాలేదు

ప్రేమకై తల్లిదండ్రులని వదలడం నచ్చలేదు
జీవితాన్నిచ్చినవారినే తప్పనడం బాలేదు
నీకంటనలుసేరి వాళ్ళు ఏడవడం జ్ఞప్తిలేదు
అటువంటివారిని రోజూ ఏడిపించడం బాలేదు

Sunday, July 21, 2013

//జీవితం//

జీవితాన్ని శింగారించుకోవాలని..
నమ్మకాన్ని జ్యోతిగా వెలిగించాను
జీవితమెంతో అందం ఆనందమని
ఆదర్శాలని పూమాలగా అల్లాను
జీవితంలో అందరూ నావాళ్ళేనని
గుంపులో దాగి ఒంటరినయ్యాను
జీవితం పరచిన తివాచీ అనుకుని
నగ్నపాదాలతో నడవక నర్తించాను!

జీవితాన్ని దగ్గరగా చూడగలిగితే..
అప్పుడే జీవితాన్ని జీవించగలను
జీవితానందవ్యధని సమంగా భరిస్తే
అహ్లాదం అందులోనే కనిపించేను
జీవితానుభవ కళ్ళగంతలు విప్పితే
అసలు రూపమేదో అగుపించును
జీవితమే శాశ్వితం కాదని తలుస్తే
ప్రతీక్షణం విలువ ఎంతో తెలిసేను!

Tuesday, July 9, 2013

ఎందుకిలా!


కన్న కలలన్నీ అలిగి కళ్ళని వెలివేస్తే
నిదురించమని కనులని బ్రతిమాలనేల!
కోరిన కోరికలన్నీ అందకుండా చేజారిపోతే
గమ్యమే దారిమరచి దారి చూపమననేల!
అదృష్టద్వారమే తట్టవలసిన తలుపేదంటే
మార్గాలు ఎన్నుండిమాత్రం ప్రయోజనమేల!
జీవిత ఆశయమే ధూళిలో కలిసి ఎగిరిపోతే
మేల్కుని నవ్వుతూసాగమని ఉసిగొల్పనేల!

Friday, July 5, 2013

నడచిచూడు.

మనిషిగా మారిచూడు,
లోకమేమారి నీ మార్గమౌతుంది....
నిశ్చలంగా ముందు నువ్వు నిలబడు,
ఈ లోకమే నీదౌతుంది....
పరులకై కూడా కొంత పాటుపడు,
వారి జీవితమే నీకంకితమౌతుంది....
ప్రేమను పంచిచూడు,
పాషాణ హృదయమైనా పటాపంచలౌతుంది....
మంచిగమ్యాన్ని ఎంచినడు శూలాలుసైతం, 
పూలబాణాలై పాదాలపై పడుతుంది....
అపరిచితుడిగా పయనించు అప్పుడప్పుడు,
నీదైన జీవితం హాయిగా సాగిపోతుంది....
సమాధిచేసి నీలోని చెడు నిన్ను నీవు గుర్తిస్తే,

మానవజన్మకొక సార్థకత చేకూరుతుంది!!!!

Sunday, June 30, 2013

సాగిపోదాం!!

ఎవరి జీవితం వారికెంతో ఇష్టం
చావంటే ఎవరికీ కాదు ప్రియం
బంధాలు విడలేని వింతజాడ్యం
తెలిసి చేస్తారు కన్నీటితో స్నేహం

రంగులెన్నో చూపుతుంది జీవితం
మనవారే పగైపోతారు కొంతకాలం
మనసు విరిగి కలతచెందిన దినం
జీవితానికి ఎక్కడిది మరో జననం

మదిలోనే ఆశలన్నీ అణచివేద్దాం
కనుల వెనుక భాధలని దాచేద్దాం
ముఖకవళికలకి మౌనం నేర్పేద్దాం
పెదవులపై నవ్వులద్ది సాగిపోదాం!!

Sunday, June 23, 2013

విపత్తే కనువిప్పు

ఈ విపత్తు దేవుని సంకల్పమా!
లేక మానవుని స్వార్థమా????
ప్రకృతి వైపరీత్యాల చిహ్నమా!
లేక హెచ్చరికా పరిణామమా???
దేవ దర్శన భాగ్యమా!
లేక పాపాలకి చెల్లించిన పరిహారమా??
పుణ్యాన్వేషణా ఫలమా!
లేక జల ప్రళయతాండవ నృత్యమా?

మానవ విపరీతార్థబుధ్ధికీ వినాశ విషాదమొక తాత్కారణం...
ఈ పరిణామం మానవజాతికి కనువిప్పై చూపాలి పరిష్కారం!

Sunday, June 16, 2013

Happy Father's Day

 "అమ్మ" అన్నప్పుడు కలిసే పెదవులు....
"నాన్న" అని పిలిచేటప్పుడు విడిపోతాయి!
అన్నీ అయి ఆలించి పెంచేది......"అమ్మ"
ఎదపై ఎక్కించుకుని ఆడించేది....."నాన్న"
"అమ్మ" ఆయువు పోసి ఊపిరినిస్తే....
"నాన్న" హాయిగా ఊపిరిపీల్చనిచ్చే దోహదకారి!
"అమ్మ" జన్మకు ఆదిమూలం "నాన్న" దానికి బీజం

Saturday, June 15, 2013

ఇలాచేయకు

కలల నీలాకాశంలో....
ఊహల తారల్ని చూడకు!
కపటాన్ని కప్పిన నవ్వులో....
కారుణ్యాన్ని అన్వేషించకు!
సులువైన ఢొంక దారిలో....
మనఃశాంతి కావాలని కోరకు!
సకల ఐశ్వర్యాల వేటలో...
ఆనందంగా జీవించాలనుకోకు!
సొంతలాభపు చింతలో....
పరులను కష్టాలకు గురిచేయకు!

Thursday, June 13, 2013

పాపాలతో

పావలా కాక పదిరూపాయిలు అడుక్కుంటే....
పావుశేరు గంజిబియ్యం కాక పాయసమొస్తుందా!
పాతగుడ్డ కాక కొత్త గోచీపీలిక దొరుకుతుందా!

పాపాలు చేసి పాహి పాహీ అని అరిస్తే....
పాపము పుణ్యంగా మారి సంతోషాన్నిస్తుందా!
పాతాళం కాక స్వర్గం రారమ్మని పిలుస్తుందా!

Tuesday, May 28, 2013

మనసుకో ముసుగు...

ఆలోచలు పరిస్థితులకనుకూలంగా విడివేరైనాయి
మారలేనంటూ మారాంచేసి మనసే మారిపోయింది

తరాంతరాలు ఆలోచనల్ని మార్చుకోమంటున్నాయి
ఆశతో పెరిగిన ఆశయాలకీ ఒరవడి అసలు నచ్చకుంది

తప్పొప్పులతూనికలు తూగలేమంటు తప్పించుకున్నాయి
కడతేరని కోరిక కన్నీటిలో ఇంకి వెక్కిరించి కనుమరుగైంది

మనస్సాక్షిని మమకారాల ముసురులు కమ్మేసుకున్నాయి
కొత్తాశలకి అంకురార్పణ చేయమని అనుబంధమడుగుతుంది

ఆకృతిదాల్చిన ఆలోచనలు సర్దుబాటంటూ సరిపెట్టుకున్నాయి
మనసు మాత్రం మరో ముసుగేసుకుని నవ్వుతూ సాగిపోయింది

Tuesday, May 21, 2013

జీవనకవిత


చాన్నాళ్ళుగా ఒక మంచి కవిత రాయాలని ఆశ. కానీ ఏం వ్రాయాలో తెలియక అందరూ వ్రాసే కవితల్ని చదివి వీళ్ళంతా ఎలా వ్రాయగలుగుతున్నారని ఆశ్చర్యపోతూ తెలిసిన నలుగురు కవిమిత్రులని సలహా అడిగితే....అలా వ్రాయడమంతా సరస్వతీదేవి కటాక్షమని సన్నగా నవ్వి చల్లగా జారుకున్నారు. మరునాటి నుండి మహా శ్రద్ధగా సరస్వతీదేవిని కొలవడం మొదలెట్టాను.
ఒకరేయి కల్పనల కడలిని ఎంత ఈదుతున్నా ఒక్క ముత్యం కూడా చేతికందనట్లుగా కల, చివరికి సరస్వతీదేవి నన్ను ఆశీర్వధించినట్లుంది అనుకుని నా మదిలోని భావాలకి రూపం ఇవ్వాలనుకునే లోపే ఆఫీస్ లో చేయాల్సిన పనులు గుర్తొచ్చి వాటి పై మనసు లగ్నం చేసి పనిపూర్తిచేసుకుని సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేసరికి సంసారపు ఈతిభాధలతో సతమతమై సయనించే వేళకి సారమంతా పోయి నీరసం వచ్చి సాహిత్యమంతా మరచి సన్నగా ఒళ్ళంత సలుపుతుంటే కవిత్వం కాదుకదా కాళ్ళు కూడా కదపలేక నిద్రలోకి జారుకున్నా. తెల్లావారింది షరా మామూలే మళ్ళీ......
నాకర్థమైంది.....
"మానవ జీవితమే ఒక కవితా గానమని
కాగితంపై వ్రాసుకుని ఖుషీగా ఉండలేమని
రాజీపడుతూ సాగించడమే పయనమని" 

Wednesday, April 24, 2013

Wednesday, April 10, 2013

కోకిలమ్మ కుహూ..

http://www.song.cineradham.com/player/player.php?song%5B0%5D=12415
 కొమ్మ మీద కోకిలమ్మ కుహూ అన్నది
కుహు కుహూ అన్నదీ అది కూన విన్నదీ ఓహో అన్నదీ
కొమ్మ మీద కోకిలమ్మ కుహూ అన్నది
కుహు కుహూ అన్నదీ అది కూన విన్నదీ ఓహో అన్నదీ

ఈనాడు చిగురించు చిగురాకు వగరే
ఏ గొంతులో రేపు ఏ రాగమౌనో
ఈనాడు చిగురించు చిగురాకు వగరే
ఏ గొంతులో రేపు ఏ రాగమౌనో
నాడు ఆ రాగమేగుండె జతలో
తాను శృతి చేసి లయ కూర్చునో
నాడు ఆ రాగమేగుండె జతలో
తాను శృతి చేసి లయ కూర్చునో
అని తల్లి అన్నది అది పిల్ల విన్నదీ
విని నవ్వుకున్నదీ కలలు కన్నదీ
అని తల్లి అన్నది అది పిల్ల విన్నదీ
విని నవ్వుకున్నదీ కలలు కన్నదీ
కొమ్మ మీద కోకిలమ్మ కుహూ అన్నది
కుహు కుహూ అన్నదీ అది కూన విన్నదీ ఓహో అన్నదీ

ఈ లేత హృదయాన్ని కదిలించినావూ
నాలోన రాగాలు పలికించినావూ
ఈ లేత హృదయాన్ని కదిలించినావూ
నాలోన రాగాలు పలికించినావూ
నాకు తెలిసింది నీ నిండు మనసే
నేను పాడేది నీ పాటనే
నాకు తెలిసింది నీ నిండు మనసే
నేను పాడేది నీ పాటనే
అని ఎవరు అన్నదీ అది ఎవరు విన్నదీ
ఈ చిగురు చెవులకే గురుతు ఉన్నదీ
అని ఎవరు అన్నదీ అది ఎవరు విన్నదీ
ఈ చిగురు చెవులకే గురుతు ఉన్నదీ
కొమ్మ మీద కోకిలమ్మ కుహూ అన్నది
కుహు కుహూ అన్నదీ అది కూన విన్నదీ ఓహో అన్నదీ

Saturday, April 6, 2013

అన్వేషణ

అందరూ అన్వేషించేవారే!!
అవకాశమిస్తే ఆచరించకనే
ఆశయాలను వల్లించేవారే!!
అందం అక్కర్లేదు అంటూనే
అన్నింటిలో అందాన్ని వెతికేవారే!!

Wednesday, March 27, 2013

నేనే ఆశక్తి

తెలియని భయం వెంటాడుతుందని
ప్రతిక్షణం పురుగైయది తొలిచేస్తుందని
అడుగేస్తున్న బొటనవేలుని నరికినట్లు
మువ్వలు సడిచేయకుండా చిదిమినట్లు
జీవితమే జవాబులేని ప్రశ్నగా మారినట్లు
నీవు ఆలోచించావా ఇలా జరుగుతుందని?

ఈ భయానికి కారణం నీకెరుకనా?
నీ వ్యసనాలకి నే బలికావలసిందేనా
మనసుని మార్చి కఠినత్వం నేర్పించి
నీదాన్నైన నన్ను వేరెవరో అనుభవించి
వ్యభిచారిగా మారే పరిస్థితులు కల్పించి
అర్ధంతరంగా ముగిసే బ్రతుకిదని తెలుసునా?

తెలిసిన భయం నిలకడగా ఉండనీయకుంది
వద్దనుకున్న భవిష్యత్తు శూలమై పొడుస్తుంది
తాగుడికి బానిసవి నీవైతే శిక్ష నాకెందుకో చెప్పు
నీవు త్రాగే మద్యంలో కరగాలా నా నుదుటి బొట్టు
తెగింపు తెచ్చిన ధైర్యమో లేక చివరిప్రయత్నమో!!
అందుకున్నా త్రాగుడిని నరికే ఆత్మవిశ్వాసపు కత్తి
తెగనరుకుతా నీలోని వ్యసనాసురుడుని....నేనే ఆశక్తి.

Monday, March 18, 2013

నాకు బెంగ

http://www.youtube.com/watch?v=zRMCiJOLAwc
విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యనభ్యసించి రెండేళ్ళుగా నన్నల్లుకుపోయిన నా రెమ్మ నా కూతురు రమ్య మళ్ళీ ఉద్యోగరీత్యా దూరమౌతుంటే.....ఆనాడు తనకు మెయిల్ చేసిన పాట ఇది....మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలా మీతో పంచుకుంటున్నాను!

Friday, March 1, 2013

పోరాటం

నీకు కావలసిన ఆయుధాలని నీవే సిధ్ధం చేసుకో
జీవితరణంలో ఒంటరిగా పోరాడాలని తెలుసుకో
ఆడపిల్లవై పుట్టగానే నీ ఇంట పుట్టిన నిశ్శబ్దాన్ని
కొడుకును కోరుతూ నీ తండ్రి చేసే హత్యాకాండని
కట్నం కావాలి అంటూ కాల్చే నరరూప రాక్షసుల్ని
అమ్మకు పుట్టి ఆలిని కొడుకు కోసం వేధించేవాడిని
కాసులకై నిన్ను పలుమార్లు అమ్మే కామాంధుల్ని
వృత్తి, విద్యలకాడ వెకిలివేషాలు వేసే వెర్రివెధవలని
నీవు ఛండీ అవతారమెత్తి వీరిని చీల్చి చెండాడు...
సబలవైన నీకు సీతాసహనం అస్సలు పనికిరాదు!

Wednesday, February 6, 2013

Sunday, January 6, 2013

సమదీవెన

ఒక వ్యక్తి తన ఇద్దరు కూతుళ్ళలో ఒకరిని కుమ్మరికి ఇంకొకరిని కర్షకునికి ఇచ్చి వివాహం చేసి కొన్నాళ్ళకి తన కూతుళ్ళని చూడడానికి వారి గ్రామాలకి వెళ్ళాడు. కుమ్మరి కూతుర్ని క్షేమసమాచారాలు అడగగా....
నాన్న! ఈసారి మేము ఎంతో కష్టపడి చాలా సరుకుని తయారు చేసాము. వర్షాలు పడకపోతే మా సరుకంతా అమ్ముడుపోయి మంచి లాభాలు వస్తాయి అందుకే మీరు ఈ ఏడు వర్షాలు కురవకూడదని ప్రార్ధించండి అంది.
మరునాడు కర్షక కూతురుని కలువగా.....
ఆమె......అంతా బాగుండి మేఘాలు కరుణించి వర్షిస్తే, మా పంటపండి మేము ఆనందంగా ఉంటాము. అందుకని మీరు ఈ ఏడాది వర్షాలు కురిసి మా పంట పండాలని దీవించమంది.

ఆ తండ్రి సందిగ్ధంలో పడ్డాడు......ఒకరి కోసం ప్రార్ధిస్తే ఇంకొకరికి కష్టం నష్టం జరుగుతుంది ఆలోచించి  తనిద్దరి కూతుళ్ళకి.....
అమ్మా ఈ ఏడాది మీలో ఎవరికి లాభం వస్తే ఇంకొకరికి దానిలో సగం ఇచ్చి సహాయం చేసుకోండని చెప్పి...
చల్లగా ఉండమని దీవించాడు.