Tuesday, June 1, 2010

అందమైన హృదయం.

యువహృదయం డాబుగా దర్జాగా నిలబడి తనంత అందమైన వారే ఎవరూ లేరు అంటూ విర్రవీగింది. ఔనంటే ఔనంటూ దాని అందాన్ని మిగతా యువ హృదయాలు పొగడ సాగాయి.అంతలో అక్కడికి ఒక వృధ్ధహృదయం వచ్చి.........

ఏంటీ! నాకన్నా అందమైనదా నీ హృదయం అని ప్రశ్నించింది.

యువ హృదయాలన్నీ.....
ఆ ముక్కలై, సొట్టలుపడి, బీటలువారి, అక్కడక్కడా అతుకులు వేయబడి వున్న వృధ్ధహృదయాన్ని చూసి ఇదా! అందమైన హృదయమా! అని ఆశ్చర్యపోతూ బీటలువారిన నీవెక్కడ అత్యంత సౌందర్యవంతమైన మా యువ హృదయమెక్కడ అని అవహేళన చేసాయి.....

దానికి సమాధానంగా వృధ్ధహృదయం.... నీవు బాహ్యసౌందర్యాన్ని చూసి విర్రవీగు తున్నావు. నా హృదయం పైన బీటలు నేను పంచిన ప్రేమకి చిహ్నం, నా హృదయాన్ని కోసి ముక్కలుగా నా ప్రేమని పంచాను. దానికి బదులుగా వారు ఇచ్చిన ప్రేమను తీసుకుని నా హృదయంలోని ఖాళీలను పూడ్చాలని ప్రయత్నించాను.అలా ఏర్పడినవే ఈ అతుకులు, బీటలు.నేను పంచిన ప్రేమకి బదులుగా కొందరు తిరిగి ఇవ్వని వాటికి గుర్తులు ఈ ఖాళీలు.సరీ సరిపడని ప్రేమతో ఏర్పడిన ఈ ఖాళీలు, అతుకులు, బీటలు చూడడానికి అసహ్యముగావున్నా నాకు గర్వంగా కూడా వుంటుంది. ఎందుకంటే నేను ఇంతమందికి ప్రేమని పంచగలిగానుకదా అని. ఇప్పుడు చెప్పు ఎవరు అందమైనవారో????

యువహృదయం మౌనంగా కన్నీరు కారుస్తూ వెళ్ళి వృధ్ధహృదయాన్ని క్షమించమంటూ తన హృదయం నుండి కొంచెం ముక్కని తీసి ఇచ్చి ఖాళీగా ఉన్న వృధ్ధహృదయంలో అమర్చింది.అది సరిగ్గా అందులో సరిపడకపోయినా వృధ్ధహృదయం యువహృదయాన్ని కౌగిలించుకుని తన హృదయం నుండి చిన్నిముక్కను తీసి ఇచ్చింది.దాన్ని యువహృదయం అమర్చుకుని చిన్ని బీట ఉన్న తన హృదయం ఇప్పుడిప్పుడే అందాన్ని సంతరించుకుంటుందని వృధ్ధహృదయాన్ని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటూ తెగమురిసింది.....

Friday, May 14, 2010

చిన్నారి కోరిక!

పరీక్షల్లో పిల్లల్ని వ్యాసరచనల్లో భగవంతుడ్ని మీరు ఎవరిలా మార్చమని కోరుకుంటారు అన్న దానికి సమాధానంగా ఒక చిన్నారి వ్రాసిన సమాధానాన్ని చదివిన టీచర్ కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి. అది చూసి వాళ్ళాయన ఏమైంది అని అడిగిన దానికి సమాధానంగా ఆ కాగితాన్ని ఇచ్చి చదవమంది....

ఓ! భగవంతుడా నన్ను నీవు ఒక టెలివిజన్ గా మార్చేయి, నేను మా ఇంట్లో ఆ స్థానాన్ని సంపాదించుకోవాలి అనుకుంటున్నాను.అలా నేను మా కుటుంబ సభ్యుల అందరినీ నా చుట్టూ కూర్చోపెట్టుకుని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాలని నా ఆశ. టీవీ పనిచేయకపోతే దాని మీద చూపించే శ్రధ్ధని నా పై చూపాలని నా కోరిక. నాన్నగారు బయటి నుండి రాగానే టీ తాగుతూ రిలాక్స్ అవ్వడానికి, అమ్మ మూడ్ బాగోపోతే విసిగించకు నన్ను అంటూ మనసుని ఉల్లాస పరచుకోవడానికి, అన్నయ్యలు ఇది అది అని నాకోసం పొట్లాడుకోవడానికి నాపై ఆధారపడతారు, అంటే ఇంట్లోని అందరి దృష్టి నాపై(టీవీ) ఉంటుందిగా. అలా అందరూ నాతో సమయాన్ని గడుపుతూ వాళ్ళు ఆనందాన్ని పొందుతారు కదా!
అందుకే నిన్ను నేను ఇలా కోరుకుంటున్నాను. భగవంతుడా! నన్ను టెలివిజన్ గా మార్చి నాకోరిక తీరుస్తావు కదా!

అది చదివిన టీచర్ గారి భర్త కాగితాన్ని భార్యకు ఇస్తూ... భగవంతుడా!ఎంత ధారుణం ఆ తల్లిదండ్రులది, పాపం ఆ పసిపాప అనుకుంటూ....
అది మన కూతురు వ్రాసినదేనండి అంటూ అతని వైపు చూసింది!

Thursday, April 8, 2010

ఒక్క లుక్కిచ్చుక్కోండి ప్లీజ్...

కోల్గెట్ స్మైల్.....


కాబోయే ఒలంపిక్ ఆటగాళ్ళు....


జరుగు ఇప్పుడు నా వంతు....


పనిలేని రోజుల్లో ఖాళీగానే ఉంటుందండోయ్...


క్షణం తీరికలేని వ్యాపారవేత్త...


రా భాయ్ సైడ్ కిటికీలు కొన్ని ఖాళీగానే ఉన్నాయి...షాపింగ్ ఇంకా మొదలెట్టలేదు...


గమ్యం ఎక్కడికో????


ఇంటికో ఎలికాప్టర్...


నో ప్రాబ్లం మాస్టర్ కార్డ్ ఉన్నా...


నాకూ మొగుడున్నాడుగా...


వైకుంటానికి సులభమార్గం....


ప్రముఖ దంతవైద్యుడు...


జోరుగా ప్యామిలీ అంతా పిక్నిక్ కి...

ఇదేనండి! ఇదేనండి! నిజమైన భారతదేశం...మనదేశం!Thursday, March 4, 2010

ప్రేమంటే! పెళ్ళంటే?

బొటానికల్ టూర్ కి వెళ్ళిన అందరూ భోంచేసి సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్న సమయంలో ఒకబ్బాయి లెక్చరర్ ని ప్రేమంటే ఏమిటీ అని అడిగిన దానికి సమాధానంగా ఆయన ఆ స్టూడెంట్ని "ఒరేయ్ నీకు దీనికి సమాదానం చెబుతాను కాని నీవు ముందు ఆ ఎదురుగా ఉన్న పొలంలో నుండి ఏపుగా ఎదిగిన ఒక జొన్నకంకిని కోసుకుని రా, ఒక్క షరతు ఎంత సమయమన్నా తీసుకో కాని ఒకసారి పరిశీలించిన కంకిని మరల వెనుకకి వచ్చి దాన్ని చూడకూడదు" అన్న మాటలకి ఆ అబ్బాయి అలాగేనంటూ పొలంలోకి వెళ్ళి కంకుల్ని పరీక్షిస్తూ ఒకదానికన్న ఇంకొకటి పెద్దగా ఉండవచ్చునేమో అనుకుంటూ పొలమంతా తిరిగి ముందు చూసిందే పెద్దగా వుందిగా అనుకుని మరల వెనుకకి వెళ్ళి కోయకూడదు కదా అని ఖాళీ చేతులతో వచ్చి "సార్ ఏదో వెళ్లేకొద్దీ పెద్ద కంకులు దొరుకుతాయనుకుని చివరికి ఏది దొరక్క తిరిగి వచ్చానని సమాధానమిచ్చాడు.
దానికి లెక్చరర్ గారు నవ్వి "ఇలాటిదేరా ప్రేమంటే! ముందుకి వెళ్ళేకొద్దీ ఇంకా ఏదో దొరుకుతుంది అన్న ఆశతో చేతికి అందిన వాటిని వదిలేసుకుంటాము" అని సమాధానం ఇచ్చారు.
ఇంకొక అబ్బాయి లేచి మరి పెళ్ళంటే ఏమిటి సార్ అని అడిగిన దానికి సరే వెళ్ళి నువ్వు పొలం నుండి ఒక పెద్ద కంకినె తీసుకుని రా చెబుతాను పెళ్ళంటే ఏమిటో అన్నారు.
ఈ తెలివైన అబ్బాయి ఈసారి నేను ముందు వానిల చేయకూడదు అనుకుని పొలంలో వున్న కొన్నింటిలో పెద్దగా కనపడిన కంకిని కోసుకుని వచ్చి "సార్ కనపడిన వాటిలో పెద్దది చూసి తీసుకుని వచ్చాను" అని కంకిని చేతికి అందించారు.
లెక్చరర్ వాడివంక చూసి "ఇలాంటిదే మరి పెళ్ళంటే" అన్నారు.
అదేంటి సార్ ఫెళ్ళికి దీనికి ఏమిటి సంబంధం అన్న దానికి ఆయన నవ్వుతూ........అవును నువ్వు వెళ్ళి వున్న వాటిలో నీకు నచ్చినది నీకు పెద్దగా అనిపించింది చూసి ఎంచుకుని తీసుకున్నావు, నీవు చేసిన పనిపై నీకు నమ్మకంతో, కనపడిన వాటితో మంచిది ఎంచుకుని తృప్తి పడి సర్దుకుపోయవుగా పెళ్ళికూడా అటువంటిదే అని సమాధానం ఇచ్చారు.

Tuesday, February 16, 2010

ఆపరేషన్ కి అనువైనవాడు!

అయిదుగురు సర్జన్స్ చర్చించుకుంటున్నారు...

ఎటువంటి పేషంట్ అయితే ఆపరేషన్ కి అనువైన వాడని!

:):):):):) ?????మొదటి డాక్టర్ అన్నారు నేనైతే అకౌంటంట్ అనువైన వాడు అనికుంటాను ఎందుకంటే అతని శరీరంలో ప్రతి భాగమూ నంబరింగ్ వేసివుంటుంది కదా!

రెండవ డాక్టర్...హేయ్ ఎలక్ట్రీషియన్ అయితే అతనిలోని భాగాలన్ని కలర్ కోడ్స్ తో ఆపరేషన్ కి అనువుగా వుంటాయి!

మూడవ డాక్టర్...నాకైతే లైబ్రేరియన్ పేషంట్ కి ఆపరేషన్ చేయడం సులువు ఎందుకంటే అతని శరీరంలో ఏభాగమైనా చక్కగా ఒక క్రమమైన పద్దతిలో లేబులింగ్ చేసి అమర్చబడి ఉంటాయి.

నాలగవ డాక్టర్...మీరు ఏమన్నా నాకు మాత్రం భవనాల కట్టడి( ) రంగంలో వున్నవారైతే హాయి ఏమో అనిపిస్తుంది , ఎందుకంటే వాళ్ళే అర్థం చేసుకోగలరు పని ఆఖరిలో చిన్న చిన్న పనులు వదిలేసి పూర్తి చేస్తాం అన్నా ధైర్యంగా వుండడం ఎలాగో!

అప్పటి వరకూ నోరు మెదపకుండా కూర్చున్న అయిదవ డాక్టర్ ఒక్క ఉదుటన లేచి పిచ్చివాళ్ళారా... రాజకీయ నాయకుడి కన్నా ఎవరూ అనువైన రోగి కాదు ఆపరేషన్ కి, ఎందుకంటే వాళ్లకి మాత్రమే హృదయం కాని,అనుకున్న పనిని చేసే ధైర్యం కాని, వెన్నెముక కాని,తల వున్నా అందులో మెదడుకాని,ఏవీ ఉండవు, ఏ భాగం లేని వానికి ఆపరేషన్ చేయడం ఎంత సులువో ఒక్కసారి ఆలోచించండి!

Thursday, February 4, 2010

ఏడువారాల నగలు!

ఏవిటిది స్వామీ..... నేను నమ్మలేకపోతున్నాను, ఏవిటీ ఇవ్వన్నీ నాకేనా?
అమ్మో! ఇన్నినగలే....వడ్డాణం,అరవంకీ,కాసులపేరు,పాపిటబిల్ల,సూర్యుడు, చంద్రుడు,ముక్కుపుడక,నాగరం,జడకుప్పెలు,గాజులు,మురుగులు, బంగారుపట్టీలు,జుంకీలు,దుద్దులు,చెంపసరాలు,మాటీలు,ఉంగరాలు,చంద్రహారం,నెక్లెస్, లాకె ట్గొలుసు....
ఎన్నని చెప్పను కొన్నింటి పేర్లు కూడా నాకు తెలియడంలేదు, ఈ ఆనందం తట్టుకోలేక తెలిసిన వాటి పేర్లు కూడా తప్పు చెప్పేస్తున్నానేమో!
ఇవేకామోసు ఏడువారాల నగలు అంటే?

భగవంతుడా! చప్పడ్ ఫాడ్ కర్ దేనా అంటే ఇదేనా స్వామీ?తెలుగులో సామెతలు కూడా గుర్తురావడం లేదు అడ్జస్ట్ అయిపో స్వామీ....
ఇవ్వడమైతే ఇచ్చావు మరి ఎలా ధరించాలో వీటిని వివరించవేలయ్యా?
ఆదివారం సూర్యానుగ్రహానికి కెంపులు,
సోమవారం చంద్రుని చల్లదనానికి ముత్యాలు,
మంగళవారం కుజుని కొరకై పగడాలు,
బుధవారం బుధుని కోసం పచ్చల పతకాలు,
గురువారం బృహస్పతి కొరకు కనక పుష్యరాగాలు,
శుక్రవారం శుక్రుని కోసం వజ్రాల హారాలు,
శనివారం శని శాంతికై నీలమణి పతకాలు....
వేసుకోమని సెలవిచ్చారు సంతోషం స్వామీ!
కానీ మీకు మా పై ఇంత చిన్నచూపు ఏలనయ్యా?
వారానికి పదిరోజులు పెడితే మీ సొమ్మేం పోతుంది స్వామీ?
స్వామీ....చెప్పండి,
చెప్పండి స్వామీ?
స్వామీ...స్వామీ
చెప్పండి స్వామీ
కలలోనైనా
కనీసం జస్టిస్
చేయండి స్వామీ>:):)

Saturday, January 23, 2010

నా జ్ఞాపకాలు.

నా మెదటి పోస్టింగ్ కాజీపేట్ హాస్పిటల్లో వేసినప్పుడు ప్రతిఒక్కరూ ఎవరికి తోచిన సలహాలు వాళ్ళు ఇచ్చి అక్కడ అన్నలు, అక్కలు ఉంటారు వాళ్ళతో జాగ్రత్త అని చెపితే అదేంటి అందరిళ్ళలో ఉండరా ఏంటి అని మనసులో అనుకున్నా పైకి అంటే ఇంకో నాలుగు ఉచిత సలహాలని ఇచ్చేస్తారని భయపడి. ఈ అన్నలు అక్కలు అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో నక్సల్స్ అని తరువాత తెలుసుకున్నాననుకోండి అది అప్రస్తుతం..... అలా హాస్పిటల్ లో అడుగిడిన నన్ను అందరూ సాదరంగా ఆహ్వానించి స్టాఫ్ అందరినీ పరిచయం చేసారు. పదిరోజులు కాజీపేట్ హైదరాబాద్ మధ్య తిరుగుతూ గడిచి పోయాయి. తరువాత కాజీపేట్ లో ఒక పోర్షన్ అద్దెకు తీసుకుని ఉన్నాను. ఇలా రోజులు గడుస్తున్నాయి.
ఒకరోజు నేను హాస్పిటల్ కి వెళుతుంటే దారిలో "గుడ్ మార్నింగ్ మాడం" అంటూ ఆరడుగుల అందగాడు కాస్త మాసిన గెడ్డంతో నన్ను పలుకరించాడు.అది మొదలు రోజూ హాస్పిటల్ వరకు నా వెనుక, ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు నా ముందు రావడం దినచర్యగా మారింది. అడుగుదాము ఎందుకు ఇలా రోజూ వెంటపడుతున్నావు అనుకున్నా కాని....అమ్మో! అన్నేమో మనల్ని ఏమీ అనడంలేదుకదా అని ఊరుకున్నా. ఇలా రెండు వారాలు గడిచాయి. ఆరోజు అతను నాకు కనపడలేదు నిజం చెప్పాలంటే నా కళ్ళుకూడా ఏమైంది ఈరోజు రాలేదు అని వెతికాయనుకోండి....
హాస్పిటల్ లో అడుగు పెట్టగానే ఎదురుగుండా ఆ కుర్రాడు "గుడ్ మార్నింగ్" అంటూ నవ్వుతూ కనిపించాడు మనసు హాయిగా అనిపించింది. అది మొదలు అలా రోజూ హాస్పిటల్ కి రావడం విష్ చేసి మెడిసిన్ తీసుకుని ఔట్ పేషెంట్ బ్లోక్ లోనుండి నన్ను చూసి కొద్దిసేపటికి వెళ్ళిపోవడం. ఒకరోజు ఉండలేక అడిగాను ఎందుకు ఇలా రోజు వస్తావు నీకు ఏం పనిలేదా అని కాస్తవిసుగ్గా.... దానికి చిరునవ్వు నవ్వి మీకు ఏమైనా ఇబ్బందిగా ఉందా అని వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకో నేను అంత విసుగ్గా అడిగి ఉండవలసింది కాదు అనుకున్నాను మనసులో. ఆ తరువాత అతను కనిపించలేదు. రోజూ అతను కనపడతాడని నాకళ్ళు వెతికేవి కాని అతను ఇక ఎప్పటికీ కనపడని లోకానికి వెళ్ళిపోయాడని, అతనికి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వుందని కాస్త మతిస్తిమితం కూడా తప్పిందని తరువాత మా సీనియర్ స్టాఫ్ చెపితే తెలిసింది. మనసంతా భారమైంది.....
కొద్దిరోజుల తరువాత......ఒకరోజు కంప్లెండ్స్ బాక్స్ తెరచి చూస్తే అందులో నాకు అతను వ్రాసిన లేఖ కనపడింది, దాని సారాంశం నేను వాళ్ళ అక్కలా వుంటానని వాళ్ళక్కా బావా ఇతనికి ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ చేయించ వలసివస్తుందో అని వదిలేసారని. వాళ్ళ అమ్మానాన్న మంచీర్యాల ట్రయిన్ ఆక్సిడెంట్ లో పోయారని. ఆ ఉత్తరం చదువుతుంటే నాకు తెలియకుండానే కళ్ళవెంట నీళ్ళు రాలాయి. నిన్న కాజీపేట్ పనిమీద వెళ్ళి వస్తుంటే నా పాత జ్ఞాపకాలు నన్ను తడిమాయి....
వాటిలో ఒకటి ఇలా మీముందు!!!

Tuesday, January 19, 2010

ఈరోజు ఉదయాన్నే లేచిపోయా!

రేపు ఉదయాన్నే తప్పకుండా లేచి మొదలు పెట్టాల్సిందే...
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంక దీన్ని ఆపకూడదు, ఏవిటి బొత్తిగా ఇంత బద్దకం పెరిగిపోయింది అప్పట్లో ఎంతటి చలాకితనం ఉత్సాహం ఉండేవి నాలో అవన్నీ ఏమైపోయాయి,ఇలాగైతే మున్ముందు ఇంకా కష్టం.ఇదే కనుక కొనసాగితే ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి. ఏమైనాసరే మరల మునుపటి నేను నేనుగా మారవలసిందే ఇంక రేపు ఉదయం లేచిపోయి పారిపోతున్నా! అచ్చు తప్పు తప్పు...పరిగెడుతున్నా అంటే వడివడిగా నడిచేస్తానని ఇలా ఆరునెలల్లో అరవైసార్లు అనుకుని ఉంటాను. ఇలా రాత్రి పడుకునేటప్పుడు అనుకోవడం ప్రొద్దున్నే బద్దకించడం అలవాటైన నాకు నాశరీరం కూడా సహకరించడంతో వాకింగ్ షూ పాడై మూడురోజుల్లో కొత్తవి కొనుక్కొని మొదలుపెడదాంకదా అనుకున్నది ఆరునెలలు పట్టిందన్నమాట.
ఇందులో గొప్పేముంది వెళితే ఆశ్చర్యపోవాలి కాని అంటారా! నిజమేనండి....కాని ఈరోజు ఉదయాన్నే అయిదున్నరకి నేను లేచిపోయి తయారై కొత్త షూ వేసుకుని పరిగెట్టేసానుగా అందుకే ఈ ఆనందం అన్నమాట.
ఏదో ఆరునెలల నడకనంతా కవర్ చేయాలి అన్న భావోద్రేకంలో పరుగు తీసానే కాని ఆఫీసులో కాళ్ళంతా ఒకటే నొప్పి, ఇంటికివచ్చి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను కాని రాత్రి ఒకేసారి పడుకుందామని ఇలా రిఫ్రెష్ అయి మీతో పంచుకుంటే కాస్త నొప్పి మరచిపోతానని ఆశన్నమాట.
ఏవండో...మరచిపోయాను ఈ నడక ఇకముందు ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా సాఫీగా సాగాలని కోరుకుని నన్ను ప్రోత్సహిస్తారు కదూ!

Wednesday, January 13, 2010

పండుగ కాంక్షలు

భోగి మీకు భోగభాగ్యాలనివ్వాలని
సంక్రాంతి సుఖఃసంతోషాలనివ్వాలని
కనుమ కష్టాలని తొలగించాలని
కోరుకుంటూ.....
మీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు!

Monday, January 11, 2010

ఇటుకలతో ఇంటర్వ్యూ!

ఏవండోయ్....మీరు ఎవరినైనా ఇంటర్వ్యూ చేసి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనుకుంటే కాస్త ఒక లుక్ ఈ పోస్ట్ వైపు వేయండి సార్!!!!!!

ఏదో నా తరపునుండి ఓ చిరుసలహా.....

కొన్ని ఇటుకలున్న గదిలోకి కొందరిని పంపండి, తలుపులు వేసి కిటికీ నుండి చూసేలా అమర్చుకోండి.... కొన్ని గంటల తరువాత తెరచిచూస్తే మీకే అర్థమౌతుంది.
ఇటుకలని లెక్కపెడుతుంటే వాళ్ళని అకౌంట్స్(Accounts)డిపార్ట్మెంట్.
లెక్కించిన వాటినే మరలమరల లెక్కపెట్టేవాళ్ళని ఆడిటింగ్(Auditing).
ఇటుకలని ఒకదానిపై ఒకటి పేరుస్తుంటే ఇంజినీరింగ్(Engineering).
వాటిని వివిధ రూపాల్లో అమరుస్తుంటే వాళ్ళని ప్లానింగ్(Planning).
ఒకవేళ ఎవరైనా ఆ గదిలో నిదురపోతుంటే వాళ్ళని సెక్యూరిటీ(Security).
ఇటుకలని ముక్కలు చేస్తుంటే ఆలోచించకుండా వాళ్ళని ఇంఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ(Information Technology).
ఖాళీగా గదిలో కూర్చున్న వాళ్ళని హుమన్ రిసోర్స్(Human Resources).
ఎన్ని విధాల ప్రయత్నించినా ఒక్క ఇటుకని కూడా కదపలేని వాళ్ళని మార్కెటింగ్&సేల్స్ (Marketing&Sales).
కిటికీ నుండి బయటికి చూస్తున్న వాళ్ళని స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్(Strategic Planning).
ఇంక ఆఖరిన కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఒక్క ఇటుకని కూడా కదపలేని వాళ్ళని అత్యుత్తమ మానేజ్ మెంట్ (Management) పోస్టులో ఉంచి సత్కరించండి:):):):)

Thursday, January 7, 2010

లాస్కార్ గివార్డ్!

శుక్లాం భరధరం విష్ణుం అని బ్లాగ్ మొదలుపెడదాం అనుకున్న నాకు బ్లాగ్ ఆరంభోత్సవానికి కాస్త వెరైటీగా తెలుగోళ్ళ అత్తూఊఊఊఊ..త్తమ అవార్డులను వెల్లడించమని గాలికబురు వచ్చిందే తడవు ఆగగలనా చెప్పండి????
ఆగలేనని
అర్థం అయింది కదండి!!!!
మరింకెందుకు
ఆలస్యం అంటారా????
అయితే
అందుకోండి.... నా ఆరంభ లస్కార్ అవార్డ్(Exclusive : Oscar Awards For Politicians) హాస్య గుళికలని జస్ట్ ఫర్ ఫన్!!!!!
హియర్
ఈజ్ యాన్ అవార్డ్ ఫర్ బెస్ట్ యా..యా...అంతొదంటారా?
అయితే
ఓకె.... మీరే చూడండి:):):)

Best Actor 2009 - కెసిఆర్
Best Silent character Artist 2009 - చంద్రబాబునాయుడు
Best Over Actor 2009 - లగడపాటి రాజ గోపాల్


Best Comedian 2009 – చిరంజీవి

Best Romantic Actor 2009 - N D
తివారి
Best Dubbing Artist 2009 – చిదంబరం

Best Spectator 2009 – రోశయ్య (New Entry)
Best Screenplay Direction 2009 - సోనియా గాంధీ
మరింక చూసారుగా కానీయండి..
ఘాట్టిగా చప్పట్లే కొడతారో!!
చీవాట్లే పెడతారో మీ ఇష్టం..
నా బ్లాగ్ కి ఇదేనా ఆహ్వానం:):)