Tuesday, February 16, 2010

ఆపరేషన్ కి అనువైనవాడు!

అయిదుగురు సర్జన్స్ చర్చించుకుంటున్నారు...

ఎటువంటి పేషంట్ అయితే ఆపరేషన్ కి అనువైన వాడని!

:):):):):) ?????మొదటి డాక్టర్ అన్నారు నేనైతే అకౌంటంట్ అనువైన వాడు అనికుంటాను ఎందుకంటే అతని శరీరంలో ప్రతి భాగమూ నంబరింగ్ వేసివుంటుంది కదా!

రెండవ డాక్టర్...హేయ్ ఎలక్ట్రీషియన్ అయితే అతనిలోని భాగాలన్ని కలర్ కోడ్స్ తో ఆపరేషన్ కి అనువుగా వుంటాయి!

మూడవ డాక్టర్...నాకైతే లైబ్రేరియన్ పేషంట్ కి ఆపరేషన్ చేయడం సులువు ఎందుకంటే అతని శరీరంలో ఏభాగమైనా చక్కగా ఒక క్రమమైన పద్దతిలో లేబులింగ్ చేసి అమర్చబడి ఉంటాయి.

నాలగవ డాక్టర్...మీరు ఏమన్నా నాకు మాత్రం భవనాల కట్టడి( ) రంగంలో వున్నవారైతే హాయి ఏమో అనిపిస్తుంది , ఎందుకంటే వాళ్ళే అర్థం చేసుకోగలరు పని ఆఖరిలో చిన్న చిన్న పనులు వదిలేసి పూర్తి చేస్తాం అన్నా ధైర్యంగా వుండడం ఎలాగో!

అప్పటి వరకూ నోరు మెదపకుండా కూర్చున్న అయిదవ డాక్టర్ ఒక్క ఉదుటన లేచి పిచ్చివాళ్ళారా... రాజకీయ నాయకుడి కన్నా ఎవరూ అనువైన రోగి కాదు ఆపరేషన్ కి, ఎందుకంటే వాళ్లకి మాత్రమే హృదయం కాని,అనుకున్న పనిని చేసే ధైర్యం కాని, వెన్నెముక కాని,తల వున్నా అందులో మెదడుకాని,ఏవీ ఉండవు, ఏ భాగం లేని వానికి ఆపరేషన్ చేయడం ఎంత సులువో ఒక్కసారి ఆలోచించండి!

Thursday, February 4, 2010

ఏడువారాల నగలు!

ఏవిటిది స్వామీ..... నేను నమ్మలేకపోతున్నాను, ఏవిటీ ఇవ్వన్నీ నాకేనా?
అమ్మో! ఇన్నినగలే....వడ్డాణం,అరవంకీ,కాసులపేరు,పాపిటబిల్ల,సూర్యుడు, చంద్రుడు,ముక్కుపుడక,నాగరం,జడకుప్పెలు,గాజులు,మురుగులు, బంగారుపట్టీలు,జుంకీలు,దుద్దులు,చెంపసరాలు,మాటీలు,ఉంగరాలు,చంద్రహారం,నెక్లెస్, లాకె ట్గొలుసు....
ఎన్నని చెప్పను కొన్నింటి పేర్లు కూడా నాకు తెలియడంలేదు, ఈ ఆనందం తట్టుకోలేక తెలిసిన వాటి పేర్లు కూడా తప్పు చెప్పేస్తున్నానేమో!
ఇవేకామోసు ఏడువారాల నగలు అంటే?

భగవంతుడా! చప్పడ్ ఫాడ్ కర్ దేనా అంటే ఇదేనా స్వామీ?తెలుగులో సామెతలు కూడా గుర్తురావడం లేదు అడ్జస్ట్ అయిపో స్వామీ....
ఇవ్వడమైతే ఇచ్చావు మరి ఎలా ధరించాలో వీటిని వివరించవేలయ్యా?
ఆదివారం సూర్యానుగ్రహానికి కెంపులు,
సోమవారం చంద్రుని చల్లదనానికి ముత్యాలు,
మంగళవారం కుజుని కొరకై పగడాలు,
బుధవారం బుధుని కోసం పచ్చల పతకాలు,
గురువారం బృహస్పతి కొరకు కనక పుష్యరాగాలు,
శుక్రవారం శుక్రుని కోసం వజ్రాల హారాలు,
శనివారం శని శాంతికై నీలమణి పతకాలు....
వేసుకోమని సెలవిచ్చారు సంతోషం స్వామీ!
కానీ మీకు మా పై ఇంత చిన్నచూపు ఏలనయ్యా?
వారానికి పదిరోజులు పెడితే మీ సొమ్మేం పోతుంది స్వామీ?
స్వామీ....చెప్పండి,
చెప్పండి స్వామీ?
స్వామీ...స్వామీ
చెప్పండి స్వామీ
కలలోనైనా
కనీసం జస్టిస్
చేయండి స్వామీ>:):)