Sunday, June 30, 2019

రాలే పువ్వుదీ రాగం


రాలే పువ్వుదీ రాగం
అర్థం చేసుకునే వారికోసం
నాలుగు వాక్యాలు చదివి..
రెండు నిముషాలు కేటాయించి
పాట కూడా వినండి నాకోసం!! 

Tuesday, June 25, 2019

!!మనవారు!!

మన అనుకున్నవారు మనల్ని మోసగించినప్పుడు
శత్రువులే మెల్లగా మిత్రులైపోతారు నేస్తం..
మిత్రులంటే కష్టకాలంలో మనతో ఉండాలి
సంతోష సమయంలో మనవాళ్ళు ఏమిటి!? 
కొజ్జాలు కూడా ఇంటి ముందుకు వచ్చి నర్తిస్తారు
ఒకప్పుడు మనిషి చస్తే ఆత్మలు తిరుగుతుండేవి
ఇప్పుడు ఆత్మల్ని చంపుకుని మనుషులు బ్రతికేస్తున్నారు   

Tuesday, June 18, 2019

ఈ జీవితం

ఓ ప్రియమైన అప్పటి నా మనోధైర్యమా 
నువ్వూ నీతోపాటుగా ఆ గుండెనిబ్బరం
దేన్నైనా కష్టపడి సాధించగలననే ధీమా
మీరు మరోసారి నాలోకి చొరపడండి   
వేలకోరికల నిఘంటువు…నా ఈ జీవితం
ప్రతీకోరికా తీరాలని చేసా విశ్వప్రయత్నం
ఆశయం అవమానంతో ముడిపడలేక తెగి
చావుకీ బ్రతుక్కూ తేడా తెలియక జీవిస్తూ
జరిగింది మరచి జరిగేదంతా మంచని తలచి
నవ్వుతూ నవ్విస్తూ బ్రతికేయాలనుకుంటున్నా!

Wednesday, June 5, 2019

!!తరాంతరం!!

మనుషుల్ని వంచిన విచిత్ర విజ్ఞానమా నీకు వందనం..
ఇంతకీ అజ్ఞానం ఆ తరానిదో ఈ తరానిదో తెలుపుమా!!

బావిలో నీరు త్రాగి హాయిగా బలాదూర్ గా బ్రతికేవాళ్ళని
ఫిల్టర్ నీరు త్రాగి 50ఏళ్ళకు వృద్ధులయ్యేలా వరమిచ్చావు

గానుగాడించి నూనె త్రాగి తిన్నవారిని నిగనిగలాడేలా చేసి
ఫిల్టర్ రిఫైండ్ ఆయిల్ తో 40ఏళ్ళకే గుండెను నొప్పించావు

రాళ్ళఉప్పును సేవించి కూడా రాయిలా గట్టిగా బ్రతికేవాళ్ళం
అయోడిన్ ఉప్పుతిని హై బీ.పి అని హైరానా పడుతున్నాం

ఆరేడు మందిని కని ఆరోగ్యంగా అన్ని పనులూ చేసే వాళ్ళు
ఒక్కర్ని కనడానికే ఆపసోపాలు పడి ఆపరేషన్ అంటున్నారు

బెల్లంతో పిండి వంటల్ని పీకలదాకా మెక్కి ఆనందించే మాకు
ఏమీ తినకముందే షుగర్ అని చెప్పి కడుపుకాల్చేస్తున్నారు

నాడిపట్టి రోగం చెప్పి రెండు మాత్రలిచ్చిన నాటి ప్రాణదాతలైన
వైద్యులు స్కానింగ్లు టెస్ట్లని కూడా రోగమేంటో చెప్పలేకున్నారు!

Saturday, June 1, 2019

!!అన్వేషణ!!

నన్ను నేను హత్య చేసుకోవాలనుకున్న ప్రతీసారి
బంధాల అడ్డంకులు నన్ను అడ్డుకుంటూనే ఉన్నాయి
అందుకే చడీచప్పుడు చేయక నిష్క్రమించాలనుకుని
నాపై నేనే ప్రతీకార పగను పెంచుకునే మార్గాన్వేషణలో
మరిన్ని క్రొత్తభాధ్యతలు నన్ను చుట్టుముడుతున్నాయి   
సరేలెమ్మని సర్దుకుని ఏరోజుకారోజు పొడిగించుకుంటూ
మనసుని సర్దుబాటు చేస్తూనే రోజులు దొర్లుతున్నాయి
మారుతున్న ఋతువులు ఏవో కూడా తెలియకుండానే  
ఉన్న దేహం ఒక్కటైనా పరిపరివిధాలా మార్పుచెందగా
పంతంపట్టిన మదిపొరలు కుదుటపడలేక చిట్లుతున్నాయి 
కొన్ని మోహాల్లో దాహాల్లో నాకై నేనే చిక్కుకున్నానంటూ 
నన్ను నేనే తిట్టుకుని అలాగని సమాధానపడనూ లేక 
చెదరిన గడ్డిపరకల గూటినే మరలా అల్లుకునే పిట్టలా
తప్పనిసరై నాలో నేనే మమకారం వెతుక్కుంటున్నా!!