Friday, September 26, 2014

!!అమ్మ మూల్యం!!

తెలిసీ తెలియని వయసులో నా కూతురు వంట చేస్తుంటే నా దగ్గరగా వచ్చి చిన్నికాగితంలో ఏదో లిస్ట్ రాసి చూసి డబ్బులు ఇవ్వమంది.
అందులోని సారాంశం....
పుస్తాకాలు చక్కగా సర్దుకున్నందుకు:-   రూ  20-00
మంచి మార్కులకి తెచ్చుకున్నందుకు:-       20-00
బజారుకి వెళ్ళి సరుకులు తెచ్చినందుకు:-      20-00
ఇల్లు సర్దడంలో సహాయపడినందుకు:-          50-00
నీకు నచ్చిన డ్రెస్ వేసుకున్నందుకు:-           40-00
                                                              ----------
                      మొత్తం- - - - - - - - - --    150-00
నేను అలా అమాయకంగా నించుని చూస్తున్న తనని చూసి నవ్వుతూ కాగితాన్ని తిప్పి ఇలా రాసాను.....
తొమ్మిది నెలలు మోసినందుకు కూలి......రు:-    00-00
నిద్రలేకుండా రాత్రులెన్నో గడిపినందుకు:-       00-00
నీ ముక్కు చీది నిన్ను శుబ్రపరిచినందుకు...    00-00
ఆలనాపాలనా చూసి ఆడించినందుకు           00-00
                                                              -----------
మొత్తంగా చూసి అంతా కూడితే ....               00-00
అది చదివి నా కూతురు సారీ అమ్మా అంటూ నన్ను గట్టిగా హత్తుకుని "ఐ లవ్ యూ" అంది. వెంటనే నేను తనని ముద్దాడి ఈ ఒక్క మాటతో నాకు ఇవ్వవలసిన మొత్తం మూల్యం చెల్లించావు అన్నాను. అది ఒక మధురానుభవం!
ఇప్పుడు అన్నీ తెలిసిన వయసులో మన ఆశలని ఆశయాలని నేలకూల్చి మనల్నే సర్దుకుపొమ్మంటూ దానికి మూల్యంగా మన అనురాగాన్నే నవ్వుతూ వారికి చెల్లించమనడం ఎంతవరకూ సమంజసం!
కూతురికి తను అమ్మ అయినప్పుడే తన తల్లి విలువ తెలుస్తుంది అది సహజం!
మరి తల్లికి తన గడిచిన కాలం తిరిగిరాదు.....ఎవరు చెల్లిస్తారు దీనికి మూల్యం?

Monday, September 15, 2014

!!నా స్వార్థం నాది!!

దూరమైపోతున్నాయి అనుబంధాలు దగ్గర కాలేక...
నన్ను నేనే కోల్పోయా నా అన్నవాళ్ళని వెతికితే దొరక్క
లోకం అంటుంది నేను అందంగా నవ్వుతానని...
నేను మాత్రం అలసిపోతున్నా నవ్వులో భాధల్ని దాచలేక!
కన్నీటిని ప్రశ్నిస్తే నా నవ్వు సమాధానమిస్తుంది...
జీవితాన్ని అంతగా ప్రేమించి భాధపడకని...
జీవితాలన్నీ మృత్యువుతో బేరం కుదుర్చుకున్నాయని!

విధితో పోరాడుతూనే ఉన్నా నటించడం నాకురాక...
అది నన్ను గెలవనీయదు, నేను ఓటమిని ఒప్పుకోను
రోధించకనే నవ్వుతో భాధను మరువడం తెలుసు...
ఇది సాధ్యమా అనడిగి నవ్వుతూ నవ్విస్తున్న నన్ను చూసి!
బంధం ఏదో బిగిస్తున్నాను మన మధ్య అనుకోవద్దు
స్వార్థం నాది, నేను స్వార్థపరురాలిని అయిపోయా...
కాటికి మోసే ఆ నలుగురి సంఖ్యని పెంచుకుంటున్నానిలా!

Wednesday, September 10, 2014

Tuesday, September 2, 2014

!!లే ద్రౌపదీ!!

లే ద్రౌపదీ...లేచి వస్త్రాన్ని కప్పుకో
గోవిందుడు ఈ గోళంపైకి రాలేడు
నీకు నీవే రక్షణకవచం అయిపో!

మగతనాన్ని మంచమేసిన శకున్ని
మస్తిష్కంతో పాచికేసిన ప్రియుడ్ని...
ఎంతకాలం ఇలా గుడ్డిగా నమ్ముతావు
గోముఖవ్యాఘ్రహాలని గోవిందుడనేవు!

రక్షించమని అరిచి చర్చల్లోనే తడిచి
దుశ్శాసనుల దర్బారులో నిలబడి...
వార్తల్లోకి ఎక్కి వ్యభిచారిగా మారతావు
సిగ్గులేని సమాజాన్ని క్షమని వదిలావు!

లే ద్రౌపదీ వస్త్రాన్ని నడుముకి చుట్టుకో
గుడ్డిరాజ్యంలో గోచీలే, గోవిందుడు లేడు...
మూగచెవిటి జనాన్ని సహాయమేల కోరేవు
నీకు నీవే ఆయుధమై నిన్నునీవే రక్షించుకో!